OM

BLÅELD

Svenska Haikusällskapets tidskrift

Svenska Haikusällskapets tidskrift Blåeld

OM BLÅELD

 

Tidskriften Haiku har bytt namn!

 

Blåeld utkommer med två tryckta nummer under 2018.

 

Redaktion: Svenska Haikusällskapets styrelse

Webredaktör är Eva Jonsby

 

Den nya tidskriften blir en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.

 

 

Blåeld kan även nås via Svenska Haikusällskapets egen hemsida.

 

 

Är du intresserad av att bli medlem i Svenska Haikusällskapet och ta del av våra övriga aktiviteter, såsom haikuverkstäder, ginko och nyhetsbrev?

Anmäl medlemskap till: medlem@haiku-shs.org

REDAKTION - ny adress!

blaeld@haiku-shs.org

BIDRAG ÄR VÄLKOMNA

 

 

Bidrag till Blåeld är välkomna. Vi publicerar alla former av haiku och senryu på svenska, samt haiga, haibun och ibland även länkad vers. Även haiku på andra skandinaviska språk är välkomna. Bidrag ska vara tidigare opublicerade.

 

Med publicerad menar vi att de genomgått en redaktionell process (varit i en bok, antologi, tidskrift eller journal på svenska) Dikter utlagda på egna bloggar, facebook, eller publicerade på andra språk är fortfarande välkomna, men vi vill helst se nytt material. Har vi redan läst dem minskar chansen för publicering.

 

Vi välkomnar 5-15 dikter och 3 haibun eller haiga per nummer. Vi publicerar även länkad vers. Skicka haiku och kortare dikter direkt i mejlet (inga bilagor), så vida det inte gäller konkret haiku som måste publiceras med särskild layout.

Skriv "dikt 2018" i ämnesraden.

Blåeld tillämpar ett redaktionellt urval som innebär att endast de bästa dikterna publiceras.

Copyright © All Rights Reserved