BIDRAG

BLÅELD

Svenska Haikusällskapets tidskrift

SKICKA BIDRAG

 

Bidrag till Blåeld är välkomna.

 

I tidskriften kommer vi att publicera alla former av haiku och senryu på svenska, samt haiga, haibun och ibland även länkad vers. Även haiku på andra skandinaviska språk är välkomna.

 

Bidrag ska vara tidigare opublicerade

 

Med publicerad menar vi att de genomgått en redaktionell process (varit i en bok, antologi, tidskrift eller journal på svenska) Dikter utlagda på egna bloggar, facebook, eller publicerade på andra språk är fortfarande välkomna, men vi vill helst se nytt material. Har vi redan läst dem minskar chansen för publicering.

 

Svenska Haikusällskapets tidskrift Blåeld

Urval

 

Vi välkomnar 5-15 dikter och 3 haibun eller haiga per nummer. Vi publicerar även länkad vers.

Skicka haiku och kortare dikter direkt i mejlet (inga bilagor), så vida det inte gäller konkret haiku som måste publiceras med särskild layout.

 

Skriv "dikt 2017" i ämnesraden.

 

Blåeld tillämpar ett redaktionellt urval som innebär att endast de bästa dikterna publiceras.

 

Verkstäder

 

Vi publicerar bidrag från Svenska haikusällskapets haikuverkstäder och kukai, så vänligen skicka inte dikter som varit med där.

 

Artiklar

 

Artiklar, essäer, haikuanalys, intervjuer och reportage är alltid välkomna, men vänligen rådgör med redaktionea innan du skickar texter.

 

 

 

 

R E D A K T I O N

 

Texter och förfrågningar

blaeld@haiku-shs.org

 

Eller via kontaktformuläret!

HAIKU

 

  • Kan bestå av 5-7-5 stavelser på tre rader, men kan även vara fri från stavelseräkning. Helst uppdelad på helst tre rader.

 

  • Bör innehålla ett årstidangivande uttryck.

 

  • Bör också vara indelad i två hälfter för att förstärka överraskningseffekten.
  •  

 

För haiku oavsett språk

 

  • Den är inte sentimental

 

  • Den för samman naturbetraktelser med livets villkor

 

  • Den ska vara fåordig och undvika upprepningar

 

  • Den ska helst inte innehålla personliga pronomina

 

  • Den ska undvika alltför starka adjektiv

 

  • Den ska sträva efter att stimulera läsarens associationsförmåga Formen bör underordnas det poetiska innehållet

 

Svenska Haikusällskapet

 

Copyright © All Rights Reserved