Att skriva haiku

BLÅELD

Svenska Haikusällskapets tidskrift

ATT SKRIVA HAIKU

 

Genomskinliga djup. Haiku på svenska

av Florence Vilén

 

Det svenska intresset för haiku växer, man ordnar till och med tävlingar i tidningar och skolor. Tyvärr försvinner ofta poesin för en tendens att fastna i stavelseräkning, 5-7-5, vilket inte är särskilt inspirerande.

Vad är då poängen med haiku? Man kan säga att det är en anteckning för minnet. I bästa fall kan det också förmedla upplevelsen till andra.

 

När ögonblicket är förbi har man för det mesta glömt det. Ett sätt att hålla kvar det är att finna de rätta orden. Det är vad man gör – eller åtminstone kan göra – med haiku, en diktform som har sitt ursprung i Japan men har blivit omtyckt världen över under de senaste decennierna.

 

Den är lockande, både enkel och svår. Enkel därför att den är kort och behandlar något konkret, gripbart, något man upplevt med sina fem sinnen. Svår därför att det handlar om poesi och varje ord är viktigt, om resultatet ska bli njutbart.

Många i Sverige som kallar sina texter för haiku skriver mer abstrakta treradingar, för det mesta stavelseräknande, men vanligen blir det då snarare aforismer, prosaiska kommentarer och notiser om företeelser i tillvaron. En modernistisk riktning arbetar med ett invecklat bildspråk som ofta är svårt för läsaren att alls ta till sig.

 

God och livskraftig haiku är till synes enkel, närmast självklar. Samtidigt rymmer den djup, det allmängiltiga i det tillfälliga liksom känslan för det stora i det lilla. Se på en japansk haiku av Issa (1763-1827)

 

De fjärran bergen

återspeglas i ögat

på en trollslända –

 

 

På internet finns nu säkert tusentals sajter med nyskrivna haiku, diskussioner om haiku, i viss mån exempel på äldre haiku, somligt bra och annat inte alls.

Många har under årens lopp satt upp regler, men för svenska haikusällskapet – och andra - är den enda viktiga att det handlar om poesi, inte bara nerkastade funderingar. Och det är tanken att man ska ha glädje av det!

 

 

 

 

Vad är det då som gäller?

 

Hur ?

Vad ?

Varför ?

 

Diktform från Japan

 

Tre grupper stavelser, 5 –7 – 5

 

Ord som visar på årstiden, kigo

 

Ord som anger paus, kireji

 

En bild från naturen

 

Eller, två bilder med inre sammanhang

 

Inga metaforer

 

 

 

Symboliken aldrig utsagd

 

Dikten är inte jag-centrerad

 

Poesi, inte aforism eller paradox

 

 

 

Övning att S E

 

Övning att återge det sedda i ord

 

Övning att förmedla detta intryck till en läsare

 

--------------------------

 

 

Så varför haiku?

 

En påminnelse i ord om något som är värt att minnas.

En kort form som rymmer en hel upplevelse.

Ett minimum av ord för ett maximum av innehåll.

En annans upplevelse plötsligt nära mig, in på huden.

 

Utdrag ur en artikel av Florence Vilén ( hela artikeln finns att läsa i tidskriften Haiku nr 27)

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved