UTGIVNING

BLÅELD

Svenska Haikusällskapets tidskrift

U T G I V N I N G

 

Blåeld är tänkt att utkomma med två digitala nummer under 2017.

 

BLÅELDS UTGIVNINGSSCHEMA

 

Publiceringsdatum 2017

 

maj-juni (digital utgåva)

 

nov-dec (digital utgåva)

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved